Streem Global: Οι εξαγορές στα logistics και η πορεία της Χαλυβουργίας (2024)

ΑΚΙΝΗΤΑ

Από Μαρία Καλούδη

Streem Global: Οι εξαγορές στα logistics και η πορεία της Χαλυβουργίας (1)
" )+("fa-stop\">

").length);//debugcontenttts2=document.querySelector(".entry-content.single-post-content").innerHTML.substring( 0, document.querySelector(".entry-content.single-post-content").innerHTML.indexOf( "" ));contenttts2=contenttts2.substring(contenttts2.indexOf( "fa-stop\">

" )+("fa-stop\">

").length);document.querySelectorAll("[id^='adman']").forEach(function(el) { contenttts2.replace(el.outerHTML," ");// console.log(el.outerHTML);});//console.log(contenttts2);contenttts2 = document.querySelector(".single-post-title").outerHTML.replace(/[\n\t]/g," ").replaceAll(/<\/?[^>]+(>|$)/gi, "") + ". " + contenttts2.replace(/

Mε σκοπό τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού άξονα μεταφοράς εμπορευμάτων, που έχει στόχο να ξεκινάει από την Ελλάδα και να φτάνει έως και τη Γερμανία, η Streem Global, η οποία είναι υπό την αιγίδα της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας HIG Capital, συνεχίζει το μπαράζ εξαγορών στον τομέα των logistics, έχοντας ως επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Παράλληλα, στη φάση της αδειοδότησης βρίσκεται το Ηull Logistics Park στο παλαιό εργοστάσιο της Ελληνικής Χαλυβουργίας στον Ασπρόπυργο, ενώ σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η συγχώνευση όλων των εταιρειών logistics που έχουν εξαγοραστεί από το αμερικανικό fund και θα μπουν κάτω από την ομπρέλα της Streem Global.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Κωνσταντίνος Μπήτρος, διευθύνων σύμβουλος της Streem Global και της Invetio Group, η οποία δρα ως αποκλειστικός operating partner της HIG Capital, στο πλαίσιο παρουσίασης των σχεδίων του fund: «Αυτήν τη στιγμή το ύψος των επενδύσεων σε ό,τι αφορά τις κατασκευές φτάνει τα 600 εκατ. ευρώ, που από αυτά τα 300 εκατ. ευρώ έχουν κατευθυνθεί στο mega project της Ελληνικής Χαλυβουργίας». Για το εν λόγω έργο, που ωριμάζει υπό την εποπτεία της Inventio Edge, βρίσκεται σε εξέλιξη η αδειοδοτική διαδικασία και ο στόχος είναι οι κατασκευαστικές εργασίες να ξεκινήσουν στις αρχές του 2025, που στη συνέχεια θα γίνεται σταδιακή παράδοση των αποθηκών που ολοκληρώνονται στους χρήστες. Όπως, ωστόσο, σχολιάζει ο κ. Μπήτρος: «Οι αδειοδοτικές διαδικασίες στην Ελλάδα είναι πολύ πολύπλοκες και κάποιες φορές αλληλοσυγκρουόμενες. Είναι ένας Δαίδαλος και θα βοηθούσε πολύ τους ξένους επενδυτές να απλοποιηθούν».

Η HIG μέσω της Streem Global συνεχίζει να επεκτείνεται στα Βαλκάνια, καθώς η τελευταία εξαγορά της ήταν η εταιρεία Nami D.o.o. στη Σερβία, η οποία ειδικεύεται στα logistics ψυχόμενων προϊόντων, διαθέτει άδεια τελωνειακής αποθήκης και καλύπτει τη μεταφορά φορτίων στη Σερβία και στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, διαθέτει τέσσερα ιδιόκτητα κτίρια με αποθηκευτικό χώρο 8.000 τ.μ. και χώρους γραφείων 1.500 τ.μ. σε στρατηγική τοποθεσία κοντά σε βασικές συγκοινωνιακές διαδρομές, όπως ο αυτοκινητόδρομος Βελιγραδίου – Βουδαπέστης. Παράλληλα, έχει προχωρήσει και στη λειτουργία καταστήματος στην Ουγγαρία, το οποίο στοχεύει να προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς και υπηρεσίες αποθήκευσης.

Επόμενες στάσεις για τη Streem Global αναμένεται να αποτελέσουν οι αγορές της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Ουγγαρίας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, με στόχο και τη Γερμανία. Όπως δήλωσε ο κ. Μπήτρος: «Η εταιρεία αναζητεί διαθέσιμη γη και λιγότερο έτοιμες αποθήκες, λόγω του ότι πλέον τα νέα logistics πρέπει να αναπτύσσονται με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά πρότυπα».

Στην Ελλάδα η εταιρεία πλέον κατέχει το 18% της ελληνικής αγοράς στον χώρο των logistics. Η πιο πρόσφατη εξαγορά σε ελληνικό έδαφος ήταν η απόκτηση σύγχρονης εγκατάστασης logistics στη ΒΙΠΕ Σίνδου σε οικόπεδο 60.000 τ.μ. κοντά στο Καλοχώρι. Το σημείο είναι σε στρατηγική θέση, καθώς βρίσκεται δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης και 12 χλμ. από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Βασικό πλεονέκτημά της, όπως τονίζει ο CEO της εταιρείας, αποτελεί η ύπαρξη σιδηροδρομικής υποδομής εντός της εγκατάστασης, που συνδέεται με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και μπορεί να υποστηρίξει τη μεταφορά φορτίων, με χρήση τρένου, προς την κεντρική Ευρώπη.

Για το ενδεχόμενο η εταιρεία να συμμετείχε σε κάποιο ΣΔΙΤ που αφορά είτε το στρατόπεδο Γκόνου είτε το Logistic center που θα αναπτυχθεί στη Φυλή, ο κ. Μπήτρος υποστηρίζει το εξής: «Τα παρακολουθούμε στενά, ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να ενταχθούμε σε ένα τέτοιο σύνθετο σχήμα. Αυτήν τη στιγμή, όμως, η διοίκηση έχει λάβει τον φάκελο για το Επιχειρηματικό Πάρκο Φυλής και προτίθεται να συμμετάσχει στη διαδικασία διαβούλευσης που τρέχει αυτήν την περίοδο».

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Το μυστικό της επιτυχίας για τη γρήγορη ανάπτυξη της εταιρείας είναι να έχεις έναν μέτοχο και να παίρνεις γρήγορες αποφάσεις. Όσα σχήματα είναι πολυμετοχικά, τα έργα απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης. Αν λοιπόν και στην περίπτωση του Θριασίου ή και σε οποιαδήποτε άλλη επένδυση εξασφαλίζαμε ότι έχουμε τον έλεγχο να προχωρήσουμε τα πράγματα με ταχύτητα, θα εξετάζαμε το ενδεχόμενο της συμμετοχής μας».

Την ίδια ώρα, τρέχουν και οι διαδικασίες συγχώνευσης σειράς εταιρειών logistics που ελέγχει η αμερικανική εταιρεία. Στις αρχές του έτους ολοκληρώθηκε η συγχώνευση, υπό τη Streem Global AE, των εταιρειών Unit Hellas AE, Unit Shipping AE, Contrade AE. σε συνδυασμό με τις Unit Logistics SRL, Rohel Trans International SRL και Translink Expedition SRL, στο πλαίσιο της Α’ φάσης του σχεδιασμού για το 2024, με στόχο τη δημιουργία συνεργειών και οικονομίας κλίμακας. Σύντομα θα ακολουθήσει και η συγχώνευση της Μακιός ΑΕ και κατόπιν και της ΟΡΦΕΑΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΑΕ.

Διαβάστε επίσης:

Φεστιβάλ Καννών: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον Τζορτζ Λούκας

Πώς τα crypto γίνονται ρυθμιστής στις αμερικανικές εκλογές

Τι είπαν για τις αρνητικές τιμές οι CEOs των εταιρειών ηλεκτρισμού στο Λαγονήσι

Streem Global: Οι εξαγορές στα logistics και η πορεία της Χαλυβουργίας (2)

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!

Streem Global: Οι εξαγορές στα logistics και η πορεία της Χαλυβουργίας (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 6034

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.